ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

az Autokatacentrum szolgáltatást igénybevevő felhasználók részére

 

1. Bevezető

 

Köszönjük, hogy az Autokatacentrum szolgáltatást (a továbbiakban: “Szolgáltatás”) választotta! Szolgáltatásunk nyújtása során elsődleges szempontunk felhasználóink elégedettsége, kényelme és ami a legfontosabb, adatainak biztonsága. Ehhez azonban fontos, hogy Szolgáltatásunkat világos és érthető szabályok betartásával biztosítsuk, amely szabályokat ebben a dokumentumban rögzítünk.

A Szolgáltatás nyújtója a www.autokatacentrum.com weboldalt (a továbbiakban: “Weboldal”) is üzemeltető Meyer & Levinson Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet), cégjegyzékszám: 01-09-928027, adószám: 14964303-2-41, képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető, a továbbiakban: “Szolgáltató”)

 

2. A Szolgáltatás ismertetése

 

A Szolgáltató a Szolgáltatást abból a célból hozta létre, hogy a kisadózók tételes adózását (KATA) választó egyéni vállalkozók (a továbbiakban: “Vállalkozó”) részére segítséget nyújtson, mind a vállalkozás indítása, mind annak működése során, ezzel is megkönnyítve az Vállalkozó életét, egyszerűsítve a nyilvántartás vezetési kötelezettségeit, valamint hogy egyszerű és áttekinthető képet nyújtson számára pénzügyeiről.

 

A Szolgáltatás az Vállalkozó választása szerint az alábbiakat foglalja illetve foglalhatja magában:

 

 • Tanácsadás egyéni vállalkozás indítása előtt (KATA start tanácsadás)

 

Ennek keretében a Szolgáltató felméri a Vállalkozó igényeit, például azt, hogy milyen vállalkozást szeretne indítani, megfelelő-e számára a KATA mint adózási forma illetve, hogy a Szolgáltató által nyújtott további Szolgáltatás követelményeinek megfelel-e Vállalkozó

 

 • Vállalkozó regisztrálása (Vállalkozás alapítása (Digi/vagy tradicionális)

 

Ez a következőket foglalja magában:

 • a Vállalkozó regisztrálása egyéni vállalkozóként a Vállalkozó által korábban létrehozott személyes ügyfélkapuján keresztül

 • a Vállalkozó bejelentése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásába

 • a Vállalkozó bejelentése a Vállalkozó által székhelyként megjelölt helyi önkormányzat nyilvántartásába

 • a Vállalkozó bejelentése gazdasági kamara nyilvántartásába

 • a Vállalkozó regsztrálása a szamlazz.hu online számlázórendszerbe (igény esetén)

 • a számlázó program bejelentése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (ha a számlázz.hu online regisztrációja megtörténik)

 • a Vállalkozó regisztrálása a szamlazz.hu rendszeren keresztül elérhető autokata szolgáltatásba (igény esetén)

 

 • KATA adóbevallás átnézése

Amennyiben a Vállalkozó az adóbevallását saját maga készíti el, úgy a Szolgáltató vállalja, hogy a Vállalkozó adóbevallásának helyességét ellenőrzi és amennyiben hibát észlel, úgy azt javítja vagy a Vállalkozót a bevallás javításához szükséges információval és útmutatással ellátja. A szolgáltatással kapcsolatos weboldalon feltüntetett árak, csak autokata rendszerrel történő bevallásokra érvényesek. Ilyen esetben a Vállalkozó köteles pontos és teljeskörű információt nyújtani a Szolgáltató részére. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató ez esetben nem rendelkezik közvetlen információval a Vállalkozó tevékenységére vonatkozóan, ezért annak helytállóságára csak a Vállalkozó által rendelkezésére bocsátott adatok vonatkozásában tud felelősséget vállalni.

 • Konzultáció

A Szolgáltató 15 illetve 30 perces időtartamban a Vállalkozó igénye szerint konzultációt tart minden olyan kérdésben amire a Vállalkozó a Tudáscentrumban nem kapott választ vagy amire ugyan választ kapott, de további magyarázatra szorul illetve bármilyen egyéni vállalkozással kapcsolatos adózási, operatív vagy eljárásrendi témában.

 

A Szolgáltató felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a fenti Szolgáltatások igénybevétele díjfizetéshez kötött, melyről további információ a Weblapon található.

 

Felhívjuk a Vállalkozó figyelmét, hogy a "Vállalkozás alapítása (Digi)" feltétele, hogy a Vállalkozó rendelkezzen szamlazz.hu fiókkal illetve autokata fiókkal vagy az egyéni vállalkozói regisztráció során a Szolgáltató segítségével regisztráljon illetve – amennyiben alkalmazandó – előfizessen ezen szolgáltatásokra. A feltétel alkalmazásának indoka, hogy a Szolgáltató a Vállalkozó részére könyvelési szolgáltatást nem nyújt, ezért díjat nem kér, azonban az online számlázóprogram illetve az autokata applikáció együttes használatával erre a Vállalkozónak nincs is szüksége, illetve ezen szolgáltatások díja, jóval alacsonyabb, mintha a Vállalkozó könyvelőt alkalmazna.

 

A szamlazz.hu online számlázóprogram általános szerződési feltételei illetve adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linkeken érhető el:

 

https://www.szamlazz.hu/aszf/

 

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

Az Autokata applikáció a szamlazz.hu fiók létrehozását követően, külön előfizetés útján érhető el. De mire is jó az Autokata? Erről további információ itt található.

​​

Felhívjuk a Vállalkozók figyelmét, hogy az Autokata használata, így a "Vállalkozás alapítása (Digi)" szolgáltatás igénybevétele a KATA választására jogosult egyéb vállalkozási formák, így kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaságok, kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaságok és egyéni cégek számára jelenleg nem elérhető. Felhívjuk továbbá a Vállalkozó figyelmét, hogy az autokata applikációt illetve a "Vállalkozás alapítása (Digi)" szolgáltatást a fenti korlátozásokon túlmenően csak azok a Vállalkozók tudják igénybe venni, akik alanyi adómentességet választanak, külföldi számlakapcsolatokkal illetve munkavállalókkal nem rendelkeznek.

 

Amennyiben a Vállalkozó a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzítetteknek -  6. pontban írtak kivételével – nem felel meg, úgy a Szolgáltatótól egyedi szolgáltatás nyújtása tárgyában a 6. pontban rögzített módon árajánlatot kérhet.

 

3. Időpontfoglalás, kapcsolatfelvétel

 

3.1. Időpontfoglalás

 

A Kapcsolatfelvétel a Szolgáltatás igénybevételénk legelső lépése. A Vállalkozó a Szolgáltatóval a Weboldalon található időpontfoglaló alkalmazáson keresztül tud kapcsolatba lépni. Ehhez a Weboldalon először a “Szolgáltatások” menüpont kiválasztása szükséges. A Szolgáltatás menüponton belül további két menüpont a “Vállalkozás létrehozása” illetve az “Egyéb egyszeri díjak” található. Ez utóbbi két menüponton belül találhatók az egyes konkrét, foglalható szolgáltatások. A Vállalkozó az igényeinek megfelelő szolgáltatás melletti “Foglalás” gombra kattintással tudja kiválasztani a számára megfelelő időpontot. A gombra kattintást követően a Vállalkozó kiválaszthatja az adott illetve bármelyik azt követő hónapban a számára megfelelő napot, illetve időpontot.

 

A megfelelő időpont kiválasztását követően a Vállalkozónak kötelezően meg kell adnia teljes nevét illetve e-mail címét valamint opcionálisan megadhatja telefonszámát. Ezen túlmenően rövid (szünetekkel együtt legfeljebb 255 karakter hosszúságú) üzenetet küldhet a Szolgáltató részére.

 

A Szolgáltató az időpont foglalási kérés beérkezését követően visszaigazoló e-mailt küld a Vállalkozó részére az általa megadott e-mail címre, melyben egyrészről visszaigazolja a lefoglalt időpontot, másrészről az adott szolgáltatás vonatkozásában díjbekérő számlát küld. A KATA start tanácsadás és a “Vállalkozás alapítása” szolgáltatás igénybevétele esetén a Szolgáltató egy rövid, pár kérdésből álló kérdőívet is küld a Vállalkozó részére, melyben a létesíteni kívánt vállalkozással kapcsolatos kérdések szerepelnek. A kérdőívben szereplő kérdések megválaszolása azért fontos, hogy a Szolgáltatás nyújtása még inkább személyreszabott, illetve a választott időpontban az ügyintézés még gördülékenyebb legyen.

 

Tájékoztatjuk a Vállalkozót, hogy az általa lefoglalt illetve a Szolgáltató által visszaigazolt időpont akkor válik véglegessé, amikor a Vállalkozó a Szolgáltató által megküldött díjbekérő számlában szereplő összeget megfizette. A díj akkor minősül megfizetettnek, ha az a Szolgáltató díjbekérő számlában megjelölt bankszámláján jóváírásra került vagy jóváírás nélkül a Vállalkozó hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy a díj összege visszavonhatatlanul elutalásra vagy közvetlen befizetésre került. Az előzőek hitelt érdemlő igazolására szolgál az átutalásról szóló bizonylat vagy a készpénz befizetésről szóló bizonylat.

 

3.2. Kapcsolatfelvétel

 

A Szolgáltatás egyik lényeges eleme, hogy a Vállalkozók életét kényelmesebbé, a Szolgáltatás elérését pedig bárhonnan lehetővé tegye. A Szolgáltató az előzőek biztosítása érdekében a Google Inc. “Meet” elnevezésű szolgáltatását használja, mely a https://meet.google.com/ linken érhető el.

 

Fontos, hogy a Meet használatához asztali vagy hordozható (laptop) számítógép és Google Chrome vagy Firefox böngésző valamint legalább mikrofon, de lehetőség szerint webkamera is szükséges.

 

A Szolgáltató a Meet rendszerén keresztül egy videó és hang vagy – amennyiben a Vállalkozó csak mikrofonnal rendelkezik – csak hang kapcsolatot lehetővé tevő meghívót küld a Vállalkozó részére, az általa az időpontfoglalás során megadott e-mail címre. A Szolgáltató a meghívót legkésőbb a lefoglalt időpontig küldi meg a Vállalkozó részére. A meghívó elfogadására a lefoglalt időpontban illetve attól számított 10 percen belül van lehetőség, amennyiben a Vállalkozó a megadott időtartamon belül a meghívást nem fogadja el, úgy a lefoglalt időpontja elveszik. Amennyiben  Vállalkozó igénybe kívánja venni a Szolgáltatást, úgy időpontot a 3.1. pontban jelzett lépések szerint tud ismételten foglalni.

 

A meghívó elfogadásával a Vállalkozó átirányításra kerül a Meet felületére, ahol a “Csatlakozás megbeszéléshez” gombra kattintással kapcsolódhat a Szolgáltató személyzetével való megbeszéléshez.

 

Az esetleges további lépéseket az egyes szolgáltatások leírásánál ismertetjük.

 

4. Az egyes szolgáltatások részletes leírása

 

4.1. KATA start tanácsadás

 

A Szolgáltató az időpont foglalást követő visszaigazoló e-mailjében egy kérdőívet küld a Vállalkozó részére. A kérdőív azt a célt szolgálja, hogy a Szolgáltató előzetesen felmérhesse a Vállalkozó igényeit, hogy a kapcsolatfelvétel alkalmával már tényleg csak arról essen szó, ami számít. A kérdőív kitöltése a kapcsolatfelvételnek feltételét képezi.

 

A Szolgáltató a 3.2. pontban részletezett kapcsolatfelvételt követően részletes tájékoztatást nyújt a Vállalkozó részére, melyben kitér az egyéni vállalkozás indításával kapcsolatos egyes feltételekre, a KATA adózással kapcsolatos feltételekre, illetve felméri, hogy a Vállalkozó részére, illetve az általa végezni kívánt tevékenység(ek) végzésére az egyéni vállalkozói forma illetve a KATA adózás megfelelő-e.

 

4.2. Vállalkozás Alapítása

Amennyiben a Vállalkozó a KATA start regisztráció szolgáltatást választja, a Szolgáltató egy kérdőívet küld a Vállalkozó részére, melynek kitöltésével a Szolgáltató felméri, hogy nincs-e szükség a vállalkozás regisztrálása előtt esetleg tanácsadásra vagy nincs-e olyan kizáró ok, ami a Vállalkozó egyéni vállalkozóvá válását kizárná. Azaz a Szolgáltató ellenőrzi, hogy kellő ismerettel rendelkezik-e a Vállalkozó az egyéni vállalkozással összefüggésben.

 

A Vállalkozás alapítása  szolgáltatásra az időpont foglalásának a feltétele, hogy a vállalkozó a KATA start tanácsadáson részt vegyen vagy a részére megküldött kérdőívet kitöltse. Amennyiben a Vállalkozó KATA start tanácsadáson vett részt, úgy a kérdőív kitöltése mellőzhető.

 

A Vállalkozás alapítása szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vállalkozó a kapcsolatfelvétel időpontjában ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezzen.

 

Amennyiben kialakult, hogy a Vállalkozó milyen tevékenységet szeretne végezni, illetve a kérdőív valamint a Szolgáltató által feltett egyéb kérdésekre adott válasz, illetve a KATA start tanácsadás során elhangzottak alapján az egyéni vállalkozóvá válásnak, valamint a KATA adózás választásának illetve a Szolgáltatás igénybevételének nincs akadálya, úgy megkezdődhet a vállalkozás regisztrációja, a hatóságokhoz történő bejelentkezés, valamit a Szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb teendők elvégzése. Ebben a Szolgáltató személyzete lesz a Vállalkozó segítségére.

A Szolgáltató személyzete a 3.2. pontban ismertetett módon felveszi a kapcsolatot a Vállalkozóval és interaktív módon vezeti végig a Vállalkozót az egyéni vállalkozóvá válás lépésein valamint - amennyiben ezt a csomagot választja - segít az online számlázó program fiókjának létrehozásában, a számlázóprogram adóhatóságnak történő bejelentésében illetve az autokata applikációra történő előfizetésben.

 

A kapcsolatfelvétel során a Vállalkozónak a 3.2. pontban írtakon túl, egy további teendője van. Ahhoz, hogy a Szolgáltató segítséget nyújthasson az egyes lépésekhez, szükséges, hogy a Vállalkozó a számítógépének kijelzőjét a Szolgáltató személyzetével megossza. A megosztás a sikeres kapcsolatfelvételt követően, a képernyő jobb alsó sarkában található “Prezentálás most” majd az “A teljes képernyő” gombra kattintással lehetséges. A képernyő megosztása azt a célt szolgálja, hogy a Szolgáltató alkalmazottja a Vállalkozó tevékenységét látva instrukciókkal láthassa el a Vállalkozót, továbbá azért is célszerű és biztonságos, mert így a Vállalkozónak semmilyen adatot – így különösen de nem kizárólag fiók-regisztrációs adatot, úgy mint felhasználónév és jelszó – nem kell a Szolgáltató alkalmazottjával megosztania. A képernyő megosztás a Vállalkozó billentyűzetének megfigyelésére nem alkalmas, azzal csupán a Vállalkozó által megnyitott böngésző ablakok és alkalmazások illetve az egér kurzor mozgása valamint a Vállalkozó által a regisztráció során bevitt szöveg látható. A Vállalkozó által beírt jelszavak a Szolgáltató számára nem láthatóak. Amennyiben egy adott felhasználói fiókba történő bejelentkezésénél a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a jelszót a Vállalkozó felfedje (például a “mutasd” vagy hasonló szövegezésű linkre kattintással), kérjük, hogy ettől a lehetőségtől szíveskedjen tartózkodni!

 

A regisztráció során előfordulhat, hogy egyes műveletek az úgynevezett általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) használata szükséges. Az ÁNYK szükségességéről a  Szolgáltató előzetesen értesíti Vállalkozót. Az ÁNYK az alábbi linken tölthető le: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

 

Az ÁNYK-val kapcsolatos további információ itt érhető el

 

A kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel előtt zárjon be minden olyan alkalmazást illetve böngésző ablakot, melynek felfedését a Szolgáltató előtt nem kívánja illetve a kapcsolatfelvételt követően csak olyan alkalmazást vagy böngészőablakot nyisson meg valamint webcímet keressen fel, amelyre a Szolgáltató személyzete kifejezetten utasítja.

 

Amennyiben a Vállalkozó nem kívánja a lépéseket végigkövetni, úgy lehetősége van arra, hogy a regisztrációt a közreműködése nélkül, a Szolgáltató alkalmazottja végezze el helyette. Ebben az esetben a Szolgáltató a regisztrációhoz szükséges adatokat elkéri a Vállalkozótól és bontja a kapcsolatot. Az utóbbi esetben a Vállalkozó regisztrációját a Szolgáltató 2 munkanapon belül végzi el és a regisztráció teljesítését követően a Vállalkozót értesíti annak befejezéséről.

 

Felhívjuk a Vállalkozó figyelmét, hogy amennyiben a regisztrációs folyamatban nem kíván részt venni, úgy a Szolgáltatónak szüksége van a Vállalkozó ügyfélkapu belépési adataira (felhasználónév, jelszó) is. A Szolgáltató ezeket az adatokat csak és kizárólag a regisztrációs folyamattal kapcsolatban és kizárólag annak lezárultáig kezeli. A regisztráció lezárultát követően a Szolgáltató a Vállalkozó részére új jelszót igényel, mellyel a korábbi jelszóval történő hozzáférés megszűnik, így a Szolgáltató a továbbiakban a Vállalkozó ügyfélkapujához nem fér hozzá. Az új ügyfélkapu jelszó beállítása a Vállalkozó feladata és kötelezettsége, annak elmaradásáért a Szolgáltató nem felelős.

 

A Szolgáltató felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a szamlazz.hu online számlázórendszerbe történő regisztráció során - akár a Vállalkozó nyomonkövetésével, akár anélkül történik - a Szolgáltató minden esetben az ingyenes #free csomagot választja ki a Vállalkozó részére. A szamlazz.hu egyes díjcsomagjairól itt tájékozódhat. A Szolgáltató tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az autokata alkalmazásra történő előfizetés minden esetben a Vállalkozó közreműködésével történik.   

 

A regisztráció során vagy bármilyen platformon megadott adatok valódiságáért, helyességéért és pontosságáért – mivel a Szolgáltatónak nincs ráhatása – a Vállalkozó felelős.

4.3. KATA adóbevallás átnézése

 

Amennyiben a Vállalkozó a KATA adóbevallását akár az autokata applikáció alkalmazásával, akár egyéb más módon maga készítette el, azonban bizonytalan annak helyességében, a Szolgáltató ebben is segítséget nyújt számára, a Vállalkozó által részére megküldött adóbevallást áttekinti és amennyiben szükséges javítja vagy ellátja a Vállalkozót a javításhoz szükséges minden információval.

 

4.4. Konzultáció

 

Amennyiben a Vállalkozó a kérdésére a Tudáscentrumban nem talált választ vagy az ott kapott válasz további magyarázatra, kiegészítésre szorul vagy egyébként igényli, lehetősége van, hogy a 3. pontban rögzített módon időpontot foglaljon illetve felvegye a kapcsolatot a Szolgálatóval és konzultáljon a vállalkozását érintő adózási, operatív, vagy eljárásrendi témában. A konzultáció időtartama – a Vállalkozó választása szerint 15 vagy 30 perc.

 

Amennyiben a Szolgáltató személyzete a Vállalkozó kérdésére - annak komplexitása vagy egyéb ok miatt - nem tud választ adni, úgy a Szolgáltató a kérdés rögzítését követően a kapcsolatot bontja és a Vállalkozó kérdését írásban, e-mail üzenet útján válaszolja meg, a Vállalkozó időpontfoglalás során megadott e-mail címére.  

  

5. A Szolgáltatás díja, díjfizetés. díj visszafizetés

 

A Szolgáltatás igénybevétele díjfizetéshez kötött. A Szolgáltató a 3.1. pontban részletezett időpont foglalást követően díjbekérő számlát küld a Vállalkozó részére. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vállalkozó az általa kiválasztott időpontig a díjbekérő számlában szereplő összeget a Szolgáltató részére megfizesse. Amennyiben a Vállalkozó a lefoglalt időpontig a díjfizetésnek önhibájából nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatás igénybevételére nem jogosult. Ez utóbbi nem mentesíti a Vállalkozót a számlában szereplő díj megfizetése alól. Amennyiben a Vállalkozó a díj fizetésének eleget tett, de a kapcsolatfelvételt a 3.2. pontban megadott időtartamon belül önhibájából elmulasztotta, úgy a Vállalkozó a díj visszatérítésére nem jogosult.

 

5.1. A Szolgáltatás igénybevételének díja: a weboldalon megtalálható mindenkori hatályos árazás alapján. ​

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fent meghatározott díjakat saját belátása szerint és döntési jogkörében megváltoztassa. A díjak esetleges változását a Szolgáltató a weboldalon teszi közzé.

 

A Szolgáltatás nem foglalja magában a külső szolgáltatások - így az online számlázó program és a  

A szamlazz.hu díjai a https://www.szamlazz.hu/szolgaltatascsomag-osszehasonlitas/ linken érhetőek el.

Az autokata applikáció díja a https://www.szamlazz.hu/egyedi-megoldasok/autokata/ linken érhető el.

 

5.2. Díj visszafizetési garancia:

 

A Szolgáltató a Szolgáltatásokkal kapcsolatban díj visszafizetési garanciát vállal. Amennyiben a Vállalkozó a Szolgáltatással nem elégedett vagy a Szolgáltató a Szolgáltatást szakszerűtlenül, hibásan nyújtotta, úgy a Vállalkozó az adott szolgáltatásért fizetett díj visszafizetésére jogosult. A Vállalkozó a díj visszafizetési igényét 15 napos jogvesztő határidőn belül jelezheti a Szolgáltató felé.

 

6. Árajánlat kérés

 

Amennyiben a Vállalkozó a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételeknek nem felel meg, azaz:

 

 • a KATA adózás választására jogosult más jogalany (csak magánszemély taggal rendelkező Bt. vagy Kkt., egyéni cég)

 • nem alanyi adómentességet választott

 • rendelkezik külföldi számlakapcsolatokkal

 • rendelkezik munkavállalókkal

vagy

 • könyvelőt váltana

úgy lehetősége van a Szolgáltatótól egyedi szolgáltatási konstrukció illetve árajánlat kérésére. Az egyedi ajánlat kérésére a Weblapon keresztül az “Árajánlat” menüpontot kiválasztva, e-mail cím megadásával és az ott megjelenő kérdések megválaszolását követően valamint az adatvédelmi irányelvek elfogadásával, végezetül  “Beküldöm” gombra kattintással lehetséges.

 

7. Felelősség

 

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen rajta kívül álló okból keletkezett hibáért, így különösen de nem kizárólag az internetes hálózat vagy a Szolgáltató által használt rendszer hibáiért, amely miatt például a Vállalkozó időpontfoglalásáról esetlegesen nem vagy későn értesül vagy ami miatt a Vállalkozóval való kapcsolatfelvétel nem jön létre, akadozik vagy megszakad.

 

8. Titoktartás

 

A Szolgáltató számára fontos a Vállalkozóknak a Szolgáltatásba vetett bizalma, így szavatolja, hogy a Vállalkozó erre irányuló és kifejezett kérése hiányában semmilyen a Vállalkozóhoz, vagy a Vállalkozó vállalkozásához köthető gazdasági adatot nem ad ki harmadik személynek, illetve, hogy az ilyen adatok mások általi megismerhetőségét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – akadályozni fogja.

 

9. Megszűnés

 

A Szolgáltatás annak igénybevételével vagy az igénybevétel elmulasztásával automatikusan, minden további nyilatkozat nélkül megszűnik.

 

10. Ügyfélszolgálat

 

A Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fenn a Vállalkozók részére, mely a hello@autokatacentrum.com e-mail címre küldött üzenet útján érhető el. A Szolgáltató a Vállalkozó által küldött üzenetre általános, a Szolgáltatás működésével kapcsolatos megkeresésekre az üzenet beérkezését követő 3 munkanapon belül, míg adózási vagy egyéb kérdésekre 5 munkanapon belül válaszol.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az ügyfélszolgálatnak a Vállalkozó megkeresésre küldött válasza semmilyen körülmények között nem minősül sem jogi, sem adóügyi, sem egyéb szakmai tanácsnak, így ebben a körben a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

 

11. Adatkezelés

 

A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos információ az alábbi linkre történő kattintással érhető el:

 

[link adatvédelem]

 

13. Vegyes rendelkezések

 

Jelen feltételeinket a Szolgáltatás fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból a Szolgáltató kiegészítheti vagy módosíthatja. Minden ilyen módosításról a Weboldalon tájékoztatjuk a Vállalkozókat. Amennyiben Ön a tájékoztatást követően is használja Szolgáltatásainkat, azt a módosítások elfogadásaként értelmezzük. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.

Autokata

Az autokata egy digitális kata asszisztens, melynek segítségével számlázód adataiból folyamatosan nyomonkövetheted alanyi adómentes- és kata keretedet, értesítést kapsz az esedékes adófizetési kötelezettségekről, jogszabályi változásokról, illetve számos katás ügyintézést kezdeményezhetsz akár egyedül is. Az autokata a bevételi nyilvántartásod is elkészíti. 

Könyvelési díj nélküli csomagajánlataink csak Számlázz.hu és autokata előfizetésekkel együtt érvényesek bizonyos egyéni vállalkozói körnek. 

Centrum

Meyer&Levinson

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 42. 

1052 Budapest Deák Ferenc u. 23 II. emelet 

Nyitvatartás

Mon - Fri: 9 - 17

 • értem a cégem
 • Facebook Social Icon